"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 

История на с.Обнова

История на с.ОбноваЯкимова Тодорова Атанасов Кацарова Георгиева Маринова Стоичкова Радева Александрова Александрова Румяна Георгиева

Маргарита Стефанова Тодорова
Длъжност:Директор
ВУЗ:Пловдивски университет”П.Хилендарски”
Специалност:математика
Доп. квалификация-специализация:информационни технологии
Стаж по специалността:30 години
В ОУ”Н.Рилски” от 19
Преподавани дисциплини:математика
Е-mail: maristef_1956@abv.bg


Недялка Райкова Георгиева
Длъжност:учител
УЗ:Институт за подготовка на начални учители-Плевен
Специалност:начален учител
Стаж по специалността:34 год.
В ОУ”Н.Рилски”от 1983год.
Преподавани дисциплини:начален учител
Е-mail:nedja@abv.bg

Маруся Георгиева Якимова
Длъжност:учител
УЗ:ИПДНУ”Лазар Станев”-Плевен
Специалност:начален учител
Стаж по специалността:25год.
В ОУ „Н.Рилски”от 1983 год.Иван Йорданов Атанасов
Длъжност:учител
ВУЗ:ВПИ-Благоевград
Специалност:начален учител
Стаж по специалността:20 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 1986 год.
Преподаван и дисциплини:начален учител

Маргарита Тодорова Александрова
Длъжност:учител
ВУЗ:ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност:начален учител
Доп. квалификация-специалност: ІІІ ПКС; Гражданско образование;
Стаж по специалността:13 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 1996 год.
Преподавани дисциплини: начален учител
E-mail:mar_alex@abv.bg

Пенка Илиева Маринова
Длъжност:учител
ВУЗ:ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност:начален учител
Доп. квалификация-специалност: Работа с компютри и ИТ заІ-ІV клас
Стаж по специалността:8 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 2005 год.
Преподавани дисциплини: преподавател в ПДГ
E-mail: abmarinov@mail.bg

Ваня Димитрова Радева
Длъжност:учител
ВУЗ:ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност:начален учител
Стаж по специалността:16год.
В ОУ”Н.Рилски” от 1995 год.
Преподавани дисциплини: Възпитател

Румяна Антонова Георгиева
Длъжност:учител
ВУЗ:ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност:начален учител
Доп. квалификация-специалност: ІІ ПКС;
Стаж по специалността:16 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 2006 год.
Преподавани дисциплини: възпитател
Еmail: rumi_6666@abv.bg

Бистра Георгиева Кацарова
Длъжност:учител
ВУЗ:ШУ” Епископ К. Преславски”
Специалност:биология и химия
Допълнителна квалификация-специалност: гражданско образование
Стаж по специалността:11 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 1995 год.
Преподавани дисциплини: биология,химия,музика,изобразително изкуство.

Боряна Милкова Стоичкова
Длъжност:учител
ВУЗ:ПУ”Паисий Хилендарски”
Специалност: ,руска филология ,български език
Допълнителна квалификация-специалност: гражданско образование;
Стаж по специалността:23 год.
В ОУ”Н.Рилски” от 2004 год.
Преподавани дисциплини: български език и литература,руски език

Маруся Симеонова Александрова
Длъжност:учител
ВУЗ:ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”
Специалност: Начален учител; предстои дипломиране Немска филология
Стаж по специалността:6 год.
В ОУ”Н.Рилски” от:1999 год.
Преподавани дисциплини: немски език ІІ –VІІІ клас
Е-mail:marusja@abv.bg

Айтен Юнусова Марчева
Длъжност:учител
ВУЗ: ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий
Специалност: история и география
Допълнителна квалификация-специалност: гражданско образование;
Стаж по специалността:3 год.
В ОУ”Н.Рилски” от:2004 год
Преподавани дисциплини:история, география, ФВС
Е-mail:a.marcheva@abv.bg

Ваня Стефанова Цанкова
Длъжност:учител
ВУЗ:СУ”Климент Охридски”
Специалност: математика
Стаж по специалността:28 год
В ОУ”Н.Рилски” от:2003 год.
Преподавани дисциплини: математика, физика, трудово обучение

Теодора Иванова Кирилова
Длъжност:завеждащ административна служба
УЗ:Икономически техникум „Д. Хадживасилев”-гр. Свищов
Специалност:икономист-счетоводител
В ОУ”Н.Рилски” от:1998 год.
E-mail: tediiv.73@abv.bg

Верка Тодорова Божинова
Длъжност:чистачка
В ОУ „Н.Рилски” от 1993 год.
Фидана Димитрова Матичева
Длъжност:чистачка
В ОУ „Н.Рилски” от 1985 год.
Румен Георгиев Илиев
Длъжност: огняр и работник по ремонт и поддръжка
В ОУ „Н.Рилски” от 2003 год.