"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 


Училището - желана територия...

 

Едно от най-големите предизвикателства в нашата работа е да помогнем на младите хора да отворят умовете и сетивата си ...

"УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"

Фолклорни традиции

Една от най-големите задачи на нашето образование е да помогнем на младите хора да отворят умовете и сетивата си така, че да посрещат предизвикателствата на новото демократично общество и да могат успешно да се приземяват в света на възрастните.

Организиране на свободното време и възстановяване на фолклорните традиции.
Това е направлението, по което работи нашия, екип като часто от инициативата "УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"

В момента сме в действително повратен момент от развитието на образованието ни. Почти деситилетия ние създадохме механизми, които по-скоро разединяват , а не обединяват младите хора. На практика нашето училище и образователната система бяха лишени от редица механизми, характерни за отмивналото общество, без на тяхно място да се появят нови. Забравено бе най-важното: младият човек се подготвя и за живота в училище –то е неговото малко общество. И когато училището се превръща само в място за обучение, пък било то и с най-съвременни технологии и области на знанието, то се увеличава разминаването между училището и обществото. Все още можем да твърдим , че нашето образование задоволява само някои нужди на младите – получаване на информация.Информация можеш да получиш и в интернет клубове. И резултатът е налице: Така все по-голям брой ученици започват да отсъстват от училище. А като се има впредвид, че се събират деца от най-различни социални среди и с различна степен на социолизация и развит потенциал на личността/ семейства с един родител, семейства от социални групи в неравностойно положение/ , то е ясно защо застрашително се увеличават отсъствията от училище.


Но тъй като подготовката в училище е само началото на започване на образованието за цял живот , то ето защо, за нас учителите, е толкова важно това, което става в училище , да е насочено и извън училищните стени. Но една от най-важните задачи за нас в последните години е възстановяване ценностната система у младото поколение така, че при завършване на основното си образование да има най-обща ориентация в обществения живот. Ето защо ние работим за утвърждаване на определени нагласи свързани с развитието на личността на младия човек: за значимостта на човешката личност, на собствената ценнност , на самоконтрол и самодисциплина, на активно отношение към живота, към трудова дейност, отговорно поведение в човешкото общество, нагласи за партньорство, уважение към закона, на патриотизъм и ценене на родното , нетърпимост към несправедливостта, лъжата и агресивното поведение, за приемане различията, съчувствие към тези в неравностойно положение.

Усилията на целия учителски колектив в ОУ „Неофит Рилски”са насочени именно в тази насока. Но всичко това би било възможно, ако нашите ученици са в нашето училище, а не в компютърните зали, на улицата, в дискотеките. Затова в последно време ние работим по основно направление - да организираме свободното време на младото поколение, да ги привлечем в училище и то да стане тяхна желана територия.

Практиката от последните две години ни показа , че възстановяването на фолклорните традиции предизвиква изключителен интерес у подрастващото поколение. Ето защо и тази учебна година колективът ни реши да работи по извънкласни дейности организирани под мотото : Традициите и младия човек.