ПРОЕКТ
„СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 5 ЮНИ”!НАЧАЛЕН ЕТАП - І-ІV КЛАС НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2006-2007 г.
АВТОР:
КРИСТИНА МЕТОДИЕВА МЛАДЕНОВА
Анита Владимирова Симеонова
Афродита Анастасова Грозчева


Момичетата, изготвили проекта работят амбициозно и успешно, проявяват гражданска позиция и участват в ученически инициативи. Училищното ръководство подпомага и стимулира детските начинания, одобрява представения проект и се ангажира да съдейства за неговото осъществяване.

ПРОЕКТ
„СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА-5 ЮНИ”

Ние сме ученици от ІV клас .В училището Ни всекидневно пребивават 160 ученика от І до VІІІ клас и ПДГ. Сградата е построена през 1930 година в средата на площ от 20 декара.Разполагаме с тревни площи и залесени участъци. През учебната 2006-2007 г.участваме в СИП-Гражданско образование Работим по темите „Закони и демокрация” и „Глобален свят”. В момента изучаваме световните проблеми.Знаем,че те са и наши проблеми. Още повече,че държавите се обединяват и взаимодействието между тях се засилва.Ние сме част от природата и сме загрижени за нея. Имаме собствени виждания,мечти,надежди и тревоги за света,в който живеем.

Решихме,че искаме да насочим общественото внимание към проблемите за запазване на околната среда. Да напомним на съучениците и съселяните си някой изисквания за поддържане на чистотата на водите,почвата, въздуха,да ги приканим да се погрижат за улиците,около своите домове и да им покажем значението на чистата природа. Избрахме да осъществим заключителната част от проекта на 5 юни

-Световния ден на околната среда. Мислим,че отношенито към средата на живот се формира още в детството. Затова с тази инициатива,ще се опитаме да дадем пример на по-малките ученици,да събудим интереса на по-големите и да насочим усилията им към това да бъдат полезни на обществото и себе си.Искаме да живеем в чисто село и да водим здравословен начин на живот.
Ще предложим на всички ученици ,родители и възрастни да ни помогнат,като разчитаме най-вече на детското участие. Ще се свържем с ръководството на селото ни и ще разчитаме на помощта на училищното настоятелство. Целта на проекта е да промени мисленето на хората,да ги накара да се чувстват част от големия свят,да им покаже значението на малките дела за общата идея.

Смятаме да осъществим следните дейности:
1.Ще помолим кмета на селото ни-госпожа Мая Минчева да ни съдейства за доставянето на контейнери за разделно събиране на отпадъците в училище.В двора на училищета се намира Пункт за изкупуване на материали,които подлежат на рециклиране.Възможно е всекидневно събираните отпадъци /хартия и пластмаса/да се продават там и получените средства да се използват за провеждане на ученически мероприятия или закупуване на материали и консумативи,необходими за поддържането на хигиената в класните стаи и двора на училището.
2.Една седмица преди Световния ден на околната среда ще изработим картички от отпадни материали,с които ще поздравим всички домакинства в селото,ще ги приканим да бъдат съпричастни с нашата инициатива и да почистят района около домовете си,ако не точно на 5 юни,в удобно за тях време.Ще им напомним да изхвърлят битовите си отпадъци само на официално обявените сметища.
3.Ще изработим табла с призив към съучениците си да хвърлят отпадъците си само на определените места и да опазват дърветата и тревните площи в двора,да пестят водата и електроенергията.Таблата ще поставим в коридорите на училището.
4.Ще предложим на членовете на Дамския клуб да изработят изделия /сувенири,бижута,предмети за бита/от отпадъчни материали /стъкло,пластмаса, хартия/ .Тези изделия ще подредим в изложба в кметството или читалището на селото .В деня на празника ще бъдат продадени и средствата ще се използват за бъдещи мероприятия на клуба.
5.Заедно с персонала на училището ще прекопаем алеите и ще засадим цветя в тях.Ще изработим табели,с които ще предупредим учениците да не стъпват по цветята.
6.Смятаме да отбележим Световния ден на околната среда като поканим всички ученици и родители на пикник в околностите на селото.


Подготовката и осъществяването на идеята ни ще стане за около 2 месеца.

В проекта ще се включат учениците от СИП-Гражданско образование,ученичките от Дамски клуб към училището,родителите,които желаят да помогнат,ръководството на училището и кметската управа.Разчитаме на участието на голяма част от учениците и населението.

Нуждаем се от средства за закупуване на :
1.Три контейнера за разделно събиране на отпадъци в училище /хартия,пластмаса и стъкло/.
2.Листи А4 за изработване на картички.
3.Картон за табла.
4.Цифров фотоапарат за снимане на мероприятията.

Ако успеем да мобилизираме обществеността за подпомагане на идеята ни ще смятаме,че сме успели да осъществим проекта.Ако селото ни стане по-чисто и подредено,ако съучениците ни се научат да опазват двора и сградата,да бъдат по-критични към тези които нарушават общоприетите правила,да пестят природните ресурси и да проявяват толерантност към живите организми ще смятаме,че сме доволни от работата си и от проявената си гражданска позиция.