"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 

Нашата история

 

НОВО! Запознайте се с историята на с.Обнова, включваща и тази на просветното дело.

Ето Ви историята на едно училище. История, продължаваща вече над 70 години. Време, съхранило в себе си трепетите и вълненията, тревогите и разочарованията, радостите и копнежите на стотиците деца, преминали през класните стаи на ОУ "Н.Рилски" с.Обнова.

Съдбата е решила училищното дело в Обнова да има история по стара от тази на самото село. Като село, Обнова съществува от 1934, когато се обединяват селата Виная и Радиненец. За образование в тях обаче можем да говорим още от средата на по-миналия век. Първото мъжко училище в с.ВИНАЯ е открито през 1843 г. ,а в с. РАДИНЕНЕЦ за учебно дело може да се говори от 1865 год. , като училището е било в килията на черквата. За първи учители били назначени Донко Бладжиев от с. Ново село, Троянско и жена му Мария, която била калугерка. За първи учител в с. Виная се сочи Васил Атанасов. Изучавали са се черковни науки и черковно писане.До построяването на началното училище "Кирил и Методий" през 1889 год. Учебните занятия се водели в частни къщи. Учениците са седяли на дъски, подпрени на чиновете , а масата на учителя била подпряна на забит в земята кол. Учителят седял на малък одър и се занимавал със занаятчийска работа. Стаята се отоплявала с пещ, като самите ученици били задължени да носят дърва и тор всяка сутрин.


През 1987г. Постъпва като учител Владимир Христакиевич и учителствува до 1907 год. в училище "Кирил и Методий". През този период учителствуват също Райна Георгиева Пирдопска и Мария Василева родом от Габрово, както и Ангел Стоянов родом от Голяма Раковица, Софийско. В 1907 г. постъпват Петър Спасов, Цветана П. Милкова, а Владимир Христакиевич е уволнен "защото се занимава с търговия'.През периода от 1899 до 1901 год. в училище "Христо Ботев" учителствува Иван Кр. Газдов завършил богословско училище в гр. Самоков. През 1909 год. в училище "Кирил и Методий" постъпват като учители Панайот Василев от Осман Пазар и Стефка Петрова от Шумен а главен учител е Ангел Стоянов от Голяма Раковица. Година по-късно през 1913 год. децата се увеличават и постъпват нови учители.

Същата година заради епидемия от холера учебните занятия започват по-късно. От 1914 до 1916 год. за главен учител била назначена Тодорка Петрова. От 1920 год. е назначен за учител Иван Тодоров Дончев - даскалувал 15 години. През 1922 год. постъпват като учителки Екатерина Петрова, Недка Дончева, Мара Буюклиева от Севлиево и Пеню Цачев.

Увеличаването на децата в отделенията налага построяването на нова сграда. През лятото на 1928 год. започва строежа на новото основно училище "Неофит Рилски." Останалите учители продължават своята дейност в начално училище "Кирил и Методий" до сливането му през 1961 год. с основно училище "Н.Рилски". Училище "Христо Ботев" с. Виная продължава своята дейност до сливането му през 1959 год. с централното училище "Неофит Рилски"

За по малко от година новото школо е построено и открито; 23-ти Декември 1929 год. се състои откриването на училището. За патронен празник е избран 1-ви ноември - ден на народните будители. За пръв път празника е отбелязан през 1935 год.

Тук му е мястото да отдадем заслужилото и на нашите учители. Нещо като зала на славата - за чест и слава на тези дето ни научиха да четем и пишем. Ето и тези които ръководиха и още ръководят училището.

    Директори на прогимназия "Н.Рилски" са били:

        - Крум Георгиев Йорданов 1949 - 1950 год.
        - Милан Божинов 1950 - 1956 год.
        - Асен Георгиев Йорданов 1956 - 1959 год.
        - Марин Иванов Йотов 1959 - 1986 год.
        - Надка Георгиева Цанкова 1986 - 2001 год.


        - Маргарита Стефанова Тодорова - Директор от 2001 год. и сега...


Нашите учители:

        - Илия Петков Петков
        - Величка Иванова Винева
        - Румяна Иванова Винева
        - Борис Гецов Гетов
        - Параскева Тодорова Недялкова
        - Маручка Гинчева
        - Славей Петров
        - Трифон Александров Трифонов
        - Славка Петрова
        - Радион Филипов Христов
        - Мария Христова
        - Донка Георгиева Кокошарска
        - Георги Иванов Кокошарски
        - Пенчо Петков Кучев
        - Лилия Петкова
        - Мария Ламбева
        - Милка Минкова
        - Радка Гетова
        - Стефка Павлева
        - Милка Дечкова
        - Павлина Минкова
        - Веска Филипова
        - Димитрина Тотева
        - Димитър Петков
        - Ангелина Русева
        - Стефка Газянова
        - Симеонка Йотова
        - Георги Минчев
        - Пенка Максимова Антонова
        - Линчо Дончев Цанев
        - Веселина Цватанова Маринова
        - Цветанка Костова Карпуска
        - Иван Иларионов Пенев
        - Иванка Петрова Кочкова
        - Славка Георгиева Гинчева
        - Райна Иванова Иларионова
        - Иванка Димитрова Котова
        - Искра Маркова Йорданова
        - Васко Линчев Дончев
        - Мая Минчева
        - Климент Филипов
        - Кръстина Съботинова
        - Цветан Съботинов

Вероятно пропуснахме мнозина, но и към тях сме безкрайно признателни!