ПРОЕКТ
„ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО”!НАЧАЛЕН ЕТАП - І-ІV КЛАС НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2006-2007 г.
АВТОР:
АВТОР:КАМЕЛИЯ АНАТОЛИЕВА СВЕТЛИНОВА
Цветослава Руменова Кирилова
Алина Асенова Дакова


Момичетата, изготвили проекта работят амбициозно и успешно, проявяват гражданска позиция и участват в ученически инициативи. Училищното ръководство подпомага и стимулира детските начинания, одобрява представения проект и се ангажира да съдейства за неговото осъществяване.

ПРОЕКТ
„ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО”

Ние сме ученички от ІV клас на Основно училище със 160 ученика.Живеем в малко населено място, където забавленията за децата не са много. Искаме да разнообразим живота в училище и да го направим по-интересен. С голямо желание участваме активно в часовете по СИП-Гражданско образование. Работим по темите в разделите: „Закони и демокрация” и „Глобален свят”.В момента изучаваме различията в култулното,етническото и религиозното много образие на света,опитваме се да ги приемем и да ги разбираме.Запознаваме се с музиката, традициите, националните костюми,приказките на различните народи,с притчи,легенди и истории от различни религии-християнство, мюсюлманство, будизъм,юдаизъм. Откриваме различията и общите принципи на поведение,търсим доброто и полезното,на което те учат хората.

Решихме да организираме нетрадиционен начин за посрещане на следващата Нова година. Искаме да покажем на съучениците и приятелите, които ще поканим,как празнуват народите по света. Да им покажем,че приликите и общите неща между традициите са много по-важни от съществуващите различия – като местоживеене,цвят на кожата,име, начин на живот.Избрали сме да представим традиционен начин на празнуване на народи от четири континента – китайци,американци,келти и африканци.

Идеята ни ще даде възможност на тези,които ще участват в празника /всички желаещи ученици/ и на тези които ще го наблюдават /родители и гости/ да научат любопитни факти за бита и традициите, мечтите и вярванията на другите народи.Искаме да научим хората да проявяват толерантност и търпимост,като опознават непознатото и се опитват да го разбират.

Планирали сме да извършим следните дейности:
1.Да потърсим материали за традиционното посрещане на Нова година в общностите,които сме си избрали.Да намерим снимки с националните костюми от съответната държава,дискове с фолклорна музика, рецепти за празничната трапеза,да разучим ритуала. Групата по СИП-Гражданско образование ще се раздели на четири части,всяка ще работи за различна държава.
2.Да направим изложба в училище с рисунки на тема „Така празнуват по света”,в която да участват всички желаещи ученици.
3.Всяка от групите да изработи подходящи декори за представяне на своя начин на празнуване.Да потърси характерни предмети или да ги изработи.
4.Да подготвим традиционни фолклорни костюми с помощта на родителите си.
5.Да разучим ритуалните песни и танци за посрещане на Нова година.
6.Да изработим картички с поздрав за Нова година на различни езици.
7.Да поканим гости за тържеството /родители, учители и ученици,членове на училищното настоятелство и представители на обществени организации.
8.В последния учебен ден на годината да представим пред публика наученото.

Смятаме де осъществим подготовката на празника в рамките на трите предхождащи Новата година месеци.

В проекта ще участват всички ученици от групата по СИП - Гражданско образование, останалите съученици от класа ни,учениците от училището ,които имат желание да се включат, родителите ни и всички от чиято помощ ще се нуждаем по време на подготовката.

Необходими са ни средства за закупуване на следните материали:

1.Дискове с китайска,американска,келтска и африканска традиционна фолклорна музика.
2.Подходящ плат за ушиване на костюмите.
3.Материали за построяване на декорите.
4.Листи А4 за изработване на картички.
5.Фотоапарат за документиране на тържествота.

В училището ни учат деца от български,турски и ромски етнос. Всички ние играем, помагаме си,сприятеляваме се.Осъзнаваме,че сме различни,но мечтите и интересите ни са общи.За да са толерантни един към друг хората трябва да се познават добре, да вникнат в бита и традициите си.С този празник искаме да разширим кръгозора и познанията на участниците и публиката. Очакваме да подготвим и осъществим един нетрадиционен празник,който ще разнообрази училищния ни живот.