"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 


Училищно настоятелство

 

Тук ви представяме някои от нашите спонсори, на които отново благодарим за подкрепата ...
Спонсорирайте нашето училище! Инвестицията в образованието е една от най-разумните инвестиции. Свържете се с нас за да разберете как да я осъществите

Инвестирайте в бъдещето си.

Училищното настоятелство е учредено на 27 септември 2001 година , с решение № 1029 от 10.ХІІ.2001г. на Плевенски окръжен съд. Първият избран председател е Детелин Весков Дечков. Със спомоществователството на Училищното настоятелство училищната сграда и ученическото оборудване бяха обновени, закупено бе и ново обзавеждане в учителската стая и дирекция. Правиха много дарения като: билети за посещение на театрални постановки от всички ученици от нашето училище, книги за награди на отличните ученици, лакомства за тържествата .

Традицията продължава и с настоящия председател - Петя Радева. Последните дарения са: компютърна конфигурация за административната дейност, мини системи за началния и прогимназиалния етап за използване в учебно-възпитателния процес, лакомства за децата от ПДГ и І клас по случай Коледното тържество. С помощта на УН бе дарено DVD от ЕТ Здравкомерс” – Здравко и Георги Китеви, гр.Плевен.

Връзка с нас

 

Нашите координати


Директор
Маргарита Тодорова
headmaster@school.obnova-bg.net

Администрация
Телeфон за връзка:
06538 2642

e-mail
school@obnova-bg.net
ou_n.rilski@abv.bg

Адрес
ул.Заря No18
с.Обнова
Пощ.код 5922
Община Левски
Област Плевен