"Училище любимо, как хубаво си ти..."

 

Материално учебна база!

Училището разполага с богата материално-техническа база: компютърен кабинет, мултимедиен кабинет, интернет връзка, физкултурен салон.Възпитаниците на ОУ "Неофит Рилски" с.Обнова пълноценно използват наличната учебна база. Наша цел е по този начин да развиваме у тях, както интерес към съвременната тенденция - информационните технологии, така и да стимулираме желанието им за спорт.

Основна стратегическа цел, която училището си е поставило е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици - "Здрав дух в здраво тяло!"

Наша отличителна черта е че ние никога не се задоволяваме с наличното, и наш стремеж е постоянно обновяване и осъвременяване на учебно-техническата база.


Ако желаете да помогнете на образованието в с.Обнова един от най-добрите начини да го направите е като инвестирате в нашата учебна база. Именно думата инвестиция подхожда тук - няма по разумно от това да се инвестира в образование! Казано е "ако посееш действие ще пожънеш навик ; ако посееш навик ще пожънеш характер; ако посееш характер ще пожънеш съдба"